AIS, mottagare och mottagare/sändare

AIS mottagare och mottagare/sändare | Raymarine – A Brand by FLIR

AIS (Automatic Identification System) som sänder över det maritima VHF-bandet, möjliggör trådlöst utbyte av navigationsstatus mellan fartyg och center som övervakar sjöfarten från land. Kommersiella fartyg, oceangående fartyg och fritidsbåtar utrustade med AIS sändare/mottagare sänder AIS-meddelanden med fartygets namn, kurs, fart och aktuell navigationsstatus.

AIS-PRODUKTER

AIS, FUNKTIONER

SÄND DIN POSITION

Med en klass A eller klass B AIS sändare/mottagare kan du ses av andra båtar som har AIS.

SKYDD FÖR FARTYG

AIS, som när det ingår i ett lämpligt konfigurerat nätverk, varnar båtägare om fartyget förflyttas otillbörligt.

HAMNNAVIGERING

AIS kan användas som ett mycket effektivt verktyg för navigering i hamn och gör det lätt att identifiera andra båtar och se hur de rör sig.

KUSTÖVERVAKNING

AIS och radar kan samverka för att bli ett effektivt system för kustspårning, övervakning och säkerhet.

LightHouse II AIS målupptäckt med grafiska överlagringar | Raymarine – A Brand by FLIR

LightHouse II AIS-målupptäckt med grafiska överlagringar

AIS målöverlagringar på kartan | Raymarine – A Brand by FLIR

AIS målöverlagringar på kartan

LightHouse II AIS målöverlagringar på radarskärmen | Raymarine – A Brand by FLIR

LightHouse II AIS målöverlagringar på radarskärmen

OLIKA AIS-TYPER

Det finns tre typer AIS-produkter:


AIS MED ENDAST MOTTAGNING

  • Billig och driftsnål
  • Ta emot och se andra båtars klass A- och klass B-data på Raymarines MFD-radar och/eller kartplotterskärmar

KLASS A AIS

  • Krävs för IMO/SOLAS kommersiella fartyg
  • Klass A sänder och mottar all AIS-information

KLASS B AIS

  • För små kommersiella fartyg och fritidsbåtar som inte behöver uppfylla regelverket IMO/SOLAS
  • Överför förkortad/förenklad AIS-information och inte fullt lika ofta som klass A
  • Lägre AIS-funktionalitet än klass A
  • Drar mindre transmissionsström