Raymarine launches new Remote and Control apps

Full MFD control and viewing from smart phones and tablets now available

May 2012

Raymarine has launched a new series of apps which enable users to control e and c-Series multifunction displays wirelessly from a smartphone or tablet. These two new apps – RayRemote and RayControl - are now available for Apple iOS, Android and Kindle Fire.

RayControl transforms tablets into both a viewer and a full-function 2 way control; the tablet syncs with the multifunction display and users touch the tablet screen to control the MFD; pulling up charts, operating radar and thermal cameras, selecting menus, setting waypoints etc. in the same way as operating the MFD direct. RayControl also features a ‘pop-out’ virtual keypad mirroring the multifunction display’s rotary controller and hard keys, enabling users to operate all available functions wirelessly and remotely. RayControl works with all Raymarine’s new e Series and c Series multifunction displays.

RayRemote is designed for use on smartphones, switching their smaller screens between a full screen MFD repeater display and a full screen virtual keypad with just a tap of the display. The complete virtual keypad mimics that found on the multifunction display, including cursor and rotary controls, allowing users to navigate features, rotate through menus, and make adjustments easily. RayRemote works with all Raymarine’s new e Series and c Series multifunction displays.

Thanks to the new e and c Series wi-fi connectivity, a single multifunction display can support multiple wireless control devices, such as a smartphone using RayRemote, and a tablet using RayControl. The RayControl app will even enable the new c-Series display to be operated via touch; the menu system, apps and other features can be touch controlled via the RayControl app on tablet.

The new RayControl and RayRemote apps are a welcome and much anticipated addition to the existing free RayView app. RayControl and RayRemote are available for Apple iOS, Android and Kindle Fire, and can be purchased via the Apple iTunes App store, Google Play Store for Android, and through the Amazon Android Marketplace.

Raymarine e Series and c Series owners can connect their MFDs to Raymarine mobile apps by upgrading their MFD to v3.15 software, available as a free download at www.raymarine.com  


Om FLIR Systems:

FLIR Systems, Inc. är världsledande på design, tillverkning och marknadsföring av sensorsystem som förbättrar varseblivning och medvetenhet. FLIR:s avancerade system och komponenter används för många olika typer av termisk bildtagning, situationsmedvetenhet och säkerhetsapparatur, inklusive luftburen och markbaserad övervakning, statusmonitorering, navigation, rekreation, forskning och utveckling, processtyrning inom tillverkning, eftersök och räddning, drogförbud, transportsäkerhet, gränspatrullering och patrullering till sjöss, miljöövervakning, liksom upptäckt av hot från kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen (CBRNE). För mer information, besök FLIR:s webbplats på www.FLIR.com.

 

Om Raymarine:

Raymarine, som är världsledande på marinelektronik, utvecklar och tillverkar det mest omfattande utbudet av elektronisk utrustning för fritidsbåtar och mindre, kommersiella marina marknader. De prisbelönta produkterna som är utformade för att ge hög prestanda och vara lätta att använda, finns tillgängliga via ett globalt nätverk försäljningsställen och distributörer.

I Raymarines produktsortiment finns radar, autopiloter, GPS, instrument, fishfinders, kommunikations- och integrerade system. Raymarine med huvudkontor i Fareham, Storbritannien, är en avdelning inom FLIR Systems, som är världsledande inom termisk bildtagning. För mer information om Raymarine, besök www.raymarine.com.


For further information contact Haley Ellison – FLIR Systems Tel: +1 503/919-0696 or email: haley.ellison@flir.com. For high resolution images please go to www.raymarine.com/media

RM833