Evolution™ Innovation!

Raymarine’s Evolution™ autopilot takes innovation award at IBEX

17-19 September 2013
September 2013
Raymarine is proud to announce that the Evolution™ autopilot has received the IBEX Innovation Award for electronics at the International Boatbuilders Exhibition and Conference held in Louisville KY, USA.  The Evolution™ autopilot, which was launched earlier this year, combines advanced aerospace guidance technology with Raymarine’s marine autopilot expertise to deliver a new level of accurate autopilot control. 

The Raymarine R and D teams were tasked to produce an autopilot with superior performance to anything available on the market, with no need of a set-up compass swing, minimal or no calibration, and without the need to be specifically adjusted for each boat. The result is a breakthrough in autopilot intelligence, performance and installation which has attracted the attention of boat manufacturers everywhere.

Raymarine’s latest Evolution addition is the EV-100; a complete ready-to-fit system for hydraulic steered powerboats up to 16,500lbs/7500 Kg displacement.  The all-in-one box EV-100 system consist of the EV-1 Sensor core, ACU100 (actuator control unit), p70R control head, 0.5l hydraulic pump and cables – all for $1499 USD, £995.00 ex tax, €1195 ex tax.

Om FLIR Systems:

FLIR Systems, Inc. är världsledande på design, tillverkning och marknadsföring av sensorsystem som förbättrar varseblivning och medvetenhet. FLIR:s avancerade system och komponenter används för många olika typer av termisk bildtagning, situationsmedvetenhet och säkerhetsapparatur, inklusive luftburen och markbaserad övervakning, statusmonitorering, navigation, rekreation, forskning och utveckling, processtyrning inom tillverkning, eftersök och räddning, drogförbud, transportsäkerhet, gränspatrullering och patrullering till sjöss, miljöövervakning, liksom upptäckt av hot från kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen (CBRNE). För mer information, besök FLIR:s webbplats på www.FLIR.com.

 

Om Raymarine:

Raymarine, som är världsledande på marinelektronik, utvecklar och tillverkar det mest omfattande utbudet av elektronisk utrustning för fritidsbåtar och mindre, kommersiella marina marknader. De prisbelönta produkterna som är utformade för att ge hög prestanda och vara lätta att använda, finns tillgängliga via ett globalt nätverk försäljningsställen och distributörer.

I Raymarines produktsortiment finns radar, autopiloter, GPS, instrument, fishfinders, kommunikations- och integrerade system. Raymarine med huvudkontor i Fareham, Storbritannien, är en avdelning inom FLIR Systems, som är världsledande inom termisk bildtagning. För mer information om Raymarine, besök www.raymarine.com.


For further information contact Haley Ellison – FLIR Systems Tel: +1 503/919-0696 or email: haley.ellison@flir.com. For high resolution images please go to www.raymarine.com/media

RM902