Raymarine introduces Hydro-Balance™ technology for Evolution™ autopilots

New adaptive Evolution™ autopilot technology delivers superior autopilot performance for rudder reference-less hydraulic outboard systems.

February 2014
Raymarine is pleased to announce the addition of new Hydro-Balance™ technology to its multiple award-winning Evolution™ autopilot line. This new patent-pending technology brings an even higher level of autopilot steering performance to boats with hydraulic steering systems. Specifically designed for hydraulic steering systems which have no rudder reference fitted, Hydro-Balance™ is particularly effective on boats with outboard engines.

Evolution™ Hydro-Balance™ technology adapts to your boat’s steering system
Evolution’s new Hydro-Balance™ technology actively compensates for hydraulic system elasticity caused by air bubbles trapped in the steering system, flex in hose and piping, and variable valve performance. Elasticity is a variable factor that can degrade autopilot performance over time. Experienced captains instinctively feel and compensate for system elasticity when steering by hand, but an autopilot needs to learn how to detect and compensate for it when it is in control of the boat. Until now, conventional marine autopilots without rudder angle sensors were unable to detect this condition.

Left unchecked, an autopilot steering a boat with excessive steering system elasticity will show symptoms of hunting and oscillation; the boat’s heading may swing through a few degrees or the outboard motors may hunt as the pilot struggles to keep the boat on course. With autopilot hunting, the pilot drives the outboards back and forth over a few degrees, trying to sense why the boats heading is falling off. Often it’s just not possible to correct the condition as conventional autopilot systems do not have the precision heading reference or smart sensor built-in to exclude hydraulic system elasticity.

Raymarine’s Evolution™ autopilots with Hydro-Balance™ technology adjusts for elasticity in the system and compensates automatically to prevent steering oscillation. Under autopilot control, the result is precise course-keeping and no drive-unit hunting.

Hydro-Balance™ technology keeps Prop-Walk in check
Another common issue with high-powered outboard engine vessels is asymmetrical torque steer, commonly known as “prop walk.” Essentially, the torque of the turning propellers creates a minor side-force that acts like a tyre gripping the road. In addition to propelling the boat forward or aft, the side-force causes the boat’s bow to veer off to port or starboard (depending on the direction of rotation of the propellers.) Asymmetry also causes boats to turn more tightly in one direction than the other. At low autopilot speeds, asymmetry can impact the natural motion of baits and jigs while trolling. During rapid acceleration, asymmetry can cause the boat’s heading to pull to one side even though the helm is straight. Hydro-Balance™ technology detects asymmetry and then teaches the Evolution™ autopilot to eliminate it through smart adaptive algorithms. The result is straight-as-an-arrow course keeping at all speeds.

Raymarine’s Evolution™ autopilot systems with Hydro-Balance™ technology will be available in the Spring of 2014. Best of all, it’s easy to add Hydro-Balance™ Technology to any existing Evolution™ autopilot system via a simple software upgrade. For the most up-to-date information on Evolution™ autopilots, go to www.raymarine.com/evolution, or see your local Raymarine dealer today.

Om FLIR Systems:

FLIR Systems, Inc. är världsledande på design, tillverkning och marknadsföring av sensorsystem som förbättrar varseblivning och medvetenhet. FLIR:s avancerade system och komponenter används för många olika typer av termisk bildtagning, situationsmedvetenhet och säkerhetsapparatur, inklusive luftburen och markbaserad övervakning, statusmonitorering, navigation, rekreation, forskning och utveckling, processtyrning inom tillverkning, eftersök och räddning, drogförbud, transportsäkerhet, gränspatrullering och patrullering till sjöss, miljöövervakning, liksom upptäckt av hot från kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen (CBRNE). För mer information, besök FLIR:s webbplats på www.FLIR.com.

 

Om Raymarine:

Raymarine, som är världsledande på marinelektronik, utvecklar och tillverkar det mest omfattande utbudet av elektronisk utrustning för fritidsbåtar och mindre, kommersiella marina marknader. De prisbelönta produkterna som är utformade för att ge hög prestanda och vara lätta att använda, finns tillgängliga via ett globalt nätverk försäljningsställen och distributörer.

I Raymarines produktsortiment finns radar, autopiloter, GPS, instrument, fishfinders, kommunikations- och integrerade system. Raymarine med huvudkontor i Fareham, Storbritannien, är en avdelning inom FLIR Systems, som är världsledande inom termisk bildtagning. För mer information om Raymarine, besök www.raymarine.com.


For further information contact Haley Ellison – FLIR Systems Tel: +1 503/919-0696 or email: haley.ellison@flir.com. For high resolution images please go to www.raymarine.com/media

RM02-0214