Raymarines Hydrauliska Styrsystem

 

Raymarines autopiloter ansluts till det befintliga hydrauliska styrsystemet genom en slitstark hydraulisk pump som matchar styrcylindervolymen.

 

 

Om Ert systen är hydrauliskt... 

Behöver Ni ta reda på storleken (cc) på din hydraulcylinder. Denna information bör finnas dokumenterad bland Era handlingar.

 

 

 

Autopilot Tips 

 

Om Ni inte finner dokumentation om Ert styrsystem, kan det stå dokumenterat på cylinderkolven vilket märke och modellnummer Ni har på Er styrning. När Ni har modellnumret är det enkelt att använda vår hydraulic cylinder ram cross-reference guide för att bestämma vilken autopilotpump som är kompatibel med Er båts styrsystem.

 

 

 

 

 
0.5ltr pump
Raymarine Type 1 Hydraulic Pump 
Raymarine Type 2 Hydraulic Pump 
Raymarine Type 3 Hydraulic Pump 
CR Pump 
Drivenheter 

Typ 0.5 (12V)

 
12V: E12139 

Typ 1 (12V eller 24V)

 
12V: M81120 
24V: M81119 

Typ 2 (12V eller 24V)

 
12V: M81121 
24V: M81123 

Typ 3 (12V eller 24V)

 
12V: M81122 
24V: M81124 

Konstantgående pump
(12V eller 24V)

 
12V: E12171 
24V: E12172 

 
Deplacement 

Gäller ej här. Drivenheten bestäms av styrcylindervolym.

Cylindervolym 

 50cc-150cc

80cc – 230cc

230cc – 350cc

350cc – 500cc

500cc - 1200cc

Max tryck vid 12V 

50bar

100bar

80bar

57 bar

Maxflöde
(obelastat)
 
1000cc/min
2000cc/min
2900cc/min

4500cc/min

Kursdator 
ACU-100 

ACU-200 

ACU-400 

ACU-300 

 

 

 

Viktig information:
  • Vissa system har dubbla paralella styrningar, då räknas totala cylindervolymen. Styrsystem i serie, räknas endast ena cylindervolymen.
  • En certifierad Raymarine installatör är alltid bäst lämpad att installera ett hydraulsystem.
  • Typ 0.5 passar för Volvo D4/D6 Drevsystem.