Raymarine's ClearPulse CHIRP Teknologi

 

CP450C with new e Series MFD

  

ClearPulse CHIRP Ekolods teknologi

 

 ClearPulse screen and logo   

Egenskaper

  • Patenterad ClearPulse digital ekolods teknologi.
  • Skarpare, mer väldefinierade ekon.
  • Renare, brus fri bild med förbättrad inter-ping processering av jämförbar data.
  • Bättre på grunda vatten, bottenseparering och igenkännande av bottenskikt tack vare förbättrad signal genom brusförhållanden samt interferens rejektion.
  • Överträffar konventionella ekolod med exakt prestanda från 1 till 3000 m (beroende på givare).

 

 

 

ClearPulse CHIRP Teknologi - Hur det fungerar

 

 

Konventionella ekolod sänder och tar emot en enda frekvens med varje puls.

 

CHIRP sändning tillåter mer ekolodseffekt för att penetrera vatten – upp till 10 gånger mer effekt vid jämförelser med konventionell teknik. ClearPulse CHIRP teknologi har fördelen att sända och ta emot ett brett spektrum av ekolods signaler för enastående detaljering och nogrannhet.

 

   Conventional sonar 

ClearPulse sonar 

   

Konventionellt Ekolod

Lyssnar till en frekvens

ClearPulse

CHIRP lyssnar till ett spektrum av frekvenser

 

 

 

 

Se skillnaden! 

 Conventional detail

 

 ClearPulse View

Konventionellt Ekolod

Flera mål kan flyta samman till ett mål

 

ClearPulse (CHIRP)

ClearPulse CHIRP avslöjar fler detaljer