AIS, mottagare och mottagare/sändare

AIS mottagare och mottagare/sändare | Raymarine – A Brand by FLIR

AIS (Automatic Identification System) som sänder över det maritima VHF-bandet, möjliggör trådlöst utbyte av navigationsstatus mellan fartyg och center som övervakar sjöfarten från land. Kommersiella fartyg, oceangående fartyg och fritidsbåtar utrustade med AIS sändare/mottagare sänder AIS-meddelanden med fartygets namn, kurs, fart och aktuell navigationsstatus.

AIS-PRODUKTER

Ta reda på mer om AIS100 | Raymarine by FLIR

Andra generationens AIS antennsplitter för användning med klass B AIS sändare/mottagare och klass A och B AIS mottagare.

 • Delar VHF-antenn med klass B AIS sändare/mottagare (eller klass A och B AIS-mottagare)
 • Nära-nollförlust
 • Prioriterar VHF-sändningar
 • LED ström- och statusindikator
 • Enkel installation
 • Kompatibel alla Klass B-AIS:er
 • FM splittad utsignal
Ta reda på mer om AIS350 | Raymarine av FLIR

Raymarines AIS350 är AIS för enbart mottagning och kan användas för att ta emot och visa överföringar av AIS-data från fartyg i närheten.

 • Tvåkanalig mottagare
 • För små fartyg som vill öka sin situationsmedvetenhet men som inte behöver sända
 • Ett lågprisalternativ som ger ett större antal olika båtar säkerhetsfördelar
Ta reda på mer om AIS650 | Raymarine av FLIR

Raymarines AIS650 är en klass B AIS-sändare/mottagare med vilken du kan sända dina data till andra båtar som har AIS och ta emot deras data.

 • Sänder din båts uppgifter till AIS-utrustade fartyg
 • Ta emot och se data på Raymarines MFD-radar och/eller kartplotterskärmar
 • Konstruerad för hög prestanda och sömlös integrering med Raymarines navigationssystem
Ta reda på mer om AIS700 | Raymarine by FLIR

AIS700 från Raymarine är ett automatiskt identifieringssystem i klass B (AIS: Automatic Identification System) med sändare/mottagare med en inbyggd antennsplitter.

 • Fullständig AIS-sändning och -mottagning för förbättrad situationsmedvetenhet och säkerhet
 • Senaste (SO)TDMA-nätverksteknik för längre räckvidd och snabbare prestanda
 • Inbyggd antennsplitter förenklar installation med befintlig VHF-radioantenn
 • NMEA 2000, NMEA 0183, PC och SeaTalkng
 • Tyst läge kan vid behov slås till och från med programvara eller hårdvara, för förbättrad säkerhet
Ta reda på mer om ais4000 | Raymarine by FLIR

Utformad för kommersiella fartyg, lyxyachter och SOLAS-havsfartyg, AIS-transceiverns automatiska identifieringssystem AIS4000 levererar robust AIS-nätverkskapacitet av klass A och är konstruerat för att motstå tuffa väderförhållanden, elektriska stötar och vibrationer oavsett fartygsklass.

 • Stor färgdisplay på 5 tum, 800 x 400
 • Integrerat Wi-Fi
 • NMEA 2000
 • Integrerat PLB-varnings- och spårningssystem vid man överbord
 • Certifierad för SOLAS- och insjöfartsledsapplikationer.

AIS, FUNKTIONER

SÄND DIN POSITION

Med en klass A eller klass B AIS sändare/mottagare kan du ses av andra båtar som har AIS.

SKYDD FÖR FARTYG

AIS, som när det ingår i ett lämpligt konfigurerat nätverk, varnar båtägare om fartyget förflyttas otillbörligt.

HAMNNAVIGERING

AIS kan användas som ett mycket effektivt verktyg för navigering i hamn och gör det lätt att identifiera andra båtar och se hur de rör sig.

KUSTÖVERVAKNING

AIS och radar kan samverka för att bli ett effektivt system för kustspårning, övervakning och säkerhet.

LightHouse II AIS målupptäckt med grafiska överlagringar | Raymarine – A Brand by FLIR

LightHouse II AIS-målupptäckt med grafiska överlagringar

AIS målöverlagringar på kartan | Raymarine – A Brand by FLIR

AIS målöverlagringar på kartan

LightHouse II AIS målöverlagringar på radarskärmen | Raymarine – A Brand by FLIR

LightHouse II AIS målöverlagringar på radarskärmen

OLIKA AIS-TYPER

Det finns tre typer AIS-produkter:


AIS MED ENDAST MOTTAGNING

 • Billig och driftsnål
 • Ta emot och se andra båtars klass A- och klass B-data på Raymarines MFD-radar och/eller kartplotterskärmar

KLASS A AIS

 • Krävs för IMO/SOLAS kommersiella fartyg
 • Klass A sänder och mottar all AIS-information

KLASS B AIS

 • För små kommersiella fartyg och fritidsbåtar som inte behöver uppfylla regelverket IMO/SOLAS
 • Överför förkortad/förenklad AIS-information och inte fullt lika ofta som klass A
 • Lägre AIS-funktionalitet än klass A
 • Drar mindre transmissionsström

LEGACY PRODUKT

Ta reda på mer om AIS950 | Raymarine av FLIR

AIS950 klass A sändare/mottagare, som är godkänd enligt normerna för användning i farleder till havs och i insjötrafik, erbjuder ett mycket intuitivt användargränssnitt.

 • Kombinerad mottagare och sändare
 • Godkänd enligt normerna för farleder till havs och för insjötrafik
 • En AIS-produkt med fullständig klass A-överensstämmelse
 • Avancerad radiokommunikationsteknik
 • Intuitivt användargränssnitt gör det lätt att komma åt all information
 • Stor, mono-LCD, mycket lätt att läsa