Raymarine AIS

Raymarine AIS650 Sändare/mottagare och Raymarine AIS350 Mottagare

AIS-Systemet arbetar i det maritima VHF-bandet och ger trådlöst utbyte av navigationsdata mellan fartyg och landbaserade AIS-stationer. Kommersiella fartyg, oceangående och andra fartyg utrustade med AIS sänder information som inkluderar fartygsnamn, kurs, fart och aktuell navigationsstatus.