DOCKSENSE ALERT

INTELLIGENT ANGÖRINGSTEKNIK

Marine Electronics by Raymarine

DOCKSENSE® ALERTDockSense Alert är nästa generationen av Raymarines intelligenta angöringsteknik, utformad för att förstärka befälhavarens varseblivning av den närmaste omgivningen när båten manövreras i trånga lägen. Med DockSense Alert, som utnyttjar avancerad kamerateknik med stereobild, upptäcks föremål ovan vattenlinjen och skapar en intuitiv karta över potentiella faror runt båten. Videoflöde i realtid stärker befälhavarens vy samtidigt som hörbara och synliga varningar informerar om när ett föremål är nära båten.LADDA NER BROSCHYR Ladda ner och spara DockSense Alert-broschyren | Marine Electronics by Raymarine

SÅ HÄR FUNGERAR SYSTEMETDockSense Alert förenar sig med Raymarines Axiom® multifunktionsdisplayer och återger båten och den närmaste omgivningen i realtid och i fågelperspektiv. Raymarines kameror med stereobild i 3D levererar direktvideo till förarplatsen och utnyttjar avancerade rörelsesensorer för att exakt mäta avståndet mellan båten och externa föremål. Systemet avger också hörbara och visuella varningar, som informerar befälhavaren om hur nära båten externa föremål befinner sig. Denna nya nivå av varseblivning förenklar angöringen och lindrar samtidigt påverkan av vind och tidvatten samt övervakar föremål utanför förarens synfält.

KONFIGURERINGSALTERNATIV

En kamera

En kamera, för skydd akteröver.

Konfigureringsalternativ för DockSense Alert – En kamera | Marine Electronics by Raymarine

Tre kameror

Tre kameror skyddar aktern samt babords och styrbords sida.

Konfigureringsalternativ för DockSense Alert – Tre kameror | Marine Electronics by Raymarine

Fem kameror

Fem kameror som ger skydd runt hela båten, 360º.

Konfigureringsalternativ för DockSense Alert – Fem kameror | Marine Electronics by Raymarine

Konfigureringsfilerna är avsedda för båtar som använder sig av båtens CAD-data.

I konfigureringsfilen ingår båtens konturer, kamerapositioner, varningsparametrar samt placering av styrkurssensorn.

DOCKSENSE ALERT INTEGRERING I BÅTENDockSense Alert-systemen är konstruerade för förinstallerat OEM, och alla systemen förenar sig med Raymarines Axiom multifunktionsdisplayer för navigering. Förutom avancerade kameror med stereobild i 3D kräver DockSense Alert-systemen precisionsteknik för kurs- och rörelseavkänning, dvs. DockSense kurssensorer AR250 och AR270. De två sensorerna tillsammans skapar ett synnerligen exakt GPS-kompassystem, som inte påverkas av magnetisk interferens. När båten ska utrustas kommer Raymarines DockSense-experter tillsammans med dina tekniker att ta fram ett DockSense Alert-system som ger maximal täckning och trygghet.EXEMPEL PÅ DOCKSENSESYSTEM

Babordskamera

DockSense Alert exempelsystem – Kamera | Marine Electronics by Raymarine

Babordskamera föröver

DockSense Alert exempelsystem – Kamera | Marine Electronics by Raymarine

Akterkamera

DockSense Alert exempelsystem – Kamera | Marine Electronics by Raymarine

Styrbordskamera föröver

DockSense Alert exempelsystem – Kamera | Marine Electronics by Raymarine

Styrbordskamera

DockSense Alert exempelsystem – Kamera | Marine Electronics by Raymarine

Styrkurssensorer

DockSense Alert exempelsystem – Styrkurssensor | Marine Electronics by Raymarine DockSense Alert exempelsystem – Styrkurssensor | Marine Electronics by Raymarine
DockSense Alert exempelsystem – Multifunktionsdisplay | Marine Electronics by Raymarine
DockSense Alert exempelsystem – Multifunktionsdisplay | Marine Electronics by Raymarine
DockSense Alert exempelsystem – Multifunktionsdisplay | Marine Electronics by Raymarine

Multifunktionsdisplayer Axiom / Axiom+ / Axiom PRO eller Axiom XL

DockSense processormodul

DockSense Alert exempelsystem – Processormodul | Marine Electronics by Raymarine

DOCKSENSE-PARTNERSDockSense Alert-partners – Boston Whaler | Marine Electronics by Raymarine
DockSense Alert-partners – Mercury | Marine Electronics by Raymarine
DockSense Alert-partners – Prestige | Marine Electronics by Raymarine