Follow On Tiller-system för Evolution autopilotsystem

NYTT – Follow On Tiller-system för Evolution autopilotsystem | Raymarine – ett varumärke från FLIR

Med Raymarines autopilotkontroll Follow-On Tiller får du fullt funktionell servostyrning till fjärrplacerade och sekundära kontrollstationer var som helst ombord. Follow-On Tiller är en enkel extra styrenhet för Raymarines Evolution autopilotsystem och är utformad för yachter/fritidsbåtar och kommersiella fartyg. En enkel knapptryckning är allt som behövs för att aktivera Evolutions servostyrning och navigatören kan skicka exakta styrkommandon, upp till 35 °.

FOLLOW ON TILLER, EGENSKAPER

Follow On Tiller, specifikationer | Raymarine – ett varumärke från FLIR

Evolutions Follow-On Tiller kan installeras vid kommandobryggans sidostationer, dockningsstationer i aktern eller till och med i armstöden på stolen vid rorkulten. Den intuitiva utformningen gör att navigatören kan göra exakta justeringar av styrningen bara genom att vrida på spaken eller gradskivan.

Nyckelfunktioner:

  • Tillhandahåller servostyrning med precision för fjärrstationer och extra manöverstationer
  • Slank och med låg profil får den plats i stort sett var som helst
  • Valbara lägen, proportionerligt eller bang-bang, för styrning eller manövrering
  • Enkelt SeaTalkng-nätverk med stöd för upp till fyra fjärrstationer för rorkulten
  • Kompatibel med Evolution™ autopilotsystem för motorbåtar

Det finns två versioner av Follow on Tiller-kontrollen. Välj antingen en version med Standbyläge/Servostyrning eller en version med Autoläge/Servostyrning.

Follow on Tiller for Evolution Autopilot | Marine Electronics by Raymarine Follow on Tiller for Evolution Autopilot | Marine Electronics by Raymarine

MAXIMIMAL FLEXIBILITET

Follow-On Tiller-kontrollen stöder både proportionerligt (Full Follow-Up) och bang-bang (Non-Follow-Up) läge för maximal flexibilitet. Kontrollen levereras med en fjäder som automatiskt återställer kontrollen till mittläget 0° när den frigörs. Återställningsfjädern kan avlägsnas om så önskas.

I proportionerligt läge följer rodret rorkulten exakt, grad för grad, och rodret återgår till mittläget när rorkulten är i centerposition, 0°. I bang-bangläget är det storleken på rorkultens utslag som styr hur snabbt rodret förflyttar sig i den riktning som anges. När rorkulten flyttas till centerpositionen, 0°, stannar rodret omedelbart i det läget. I bang-bangläget måste användaren alltid föra rodret tillbaka till mittläget manuellt.

Follow-On Tiller-kontrollen är utformad för att enbart användas på Raymarines Evolution autopilotsystem installerade i motorbåtar. Den är inte kompatibel med Evolution rattdrift, rorkultsdrift eller linjära system som konfigurerats för segelfartyg. Inställning och kalibrering av Follow-On Tiller-kontrollen görs enkelt med systemets kontrollhuvud för den primära autopiloten eller de autopilotaktiverade multifunktionsdisplayerna LightHouse 2 eller LightHouse 3.

>