Marina radarskannarar och -antenner

Marina radarskannrar | Raymarine by FLIR

Dygnetruntsystem från Raymarine håller dig uppmärksam på omgivande trafik, faror, regn, sjöfågel och mycket mer. Raymarine har den perfekta radarlösningen för varje båt, från kompakta och lätta digitala radomer till synnerligen välpresterande öppna antenner med Super HD Color.

MARINA RADARPRODUKTER

Ta reda på mer om Magnum | Raymarine by FLIR

Magnums högpresterande radar med öppen antenn har stor räckvidd och ger Raymarines multifunktionsdisplayer oslagbar bildåtergivning av små mål. Tack vare samma radarteknologi som kustbevakningen i USA sätter sin tillit till, erbjuder Magnum förbättrad målspårning och pålitlig prestanda, allt förpackat i en elegant piedestal med öppen antenn, tillverkad för att motstå väder och vind.

Ta reda på mer om Quantum 2 | Raymarine by FLIR

Quantum anger en ny standard för en solid-state marin radar som levererar överlägsna radarbilder på både långa och korta avstånd. Inbyggd Wi-Fi förenklar installation och Quantums energieffektivitet och låga vikt innebär säkra strålningsnivåer och lägre strömförbrukning.

Ta reda på mer om Quantum | Raymarine by FLIR

Quantum anger en ny standard för en solid-state marin radar som levererar överlägsna radarbilder på både långa och korta avstånd. Inbyggd Wi-Fi förenklar installation och Quantums energieffektivitet och låga vikt innebär säkra strålningsnivåer och lägre strömförbrukning.

Ta reda på mer om radomer | Raymarine by FLIR

Radomantenner är den perfekta kombinationen av kompakt utförande, låg vikt och god prestanda. Välj en radomantenn när utrymme är viktigt eller begränsas av riggen. Radomskannrar förbrukar även mindre ström än öppna antennskannrar, något som är viktigt när man är ute på långsegling.

Med Raymarines Radar Software Development Kit (SDK) kan utvecklare och OEM:er integrera med Raymarines ledande radarplattformar, inklusive Quantum och Quantum 2 Doppler.

MARIN RADARTEKNIK OCH PROGRAMVARA

Raymarine har tre olika sorters radarantenn:


CHIRP pulskompression

(Quantum och Quantum 2 radar)

HD Color-teknik

(Radomer, HD Color)

Radar med Super HD

(Skannrar med öppen antenn)

Radom eller öppen antenn – Vad är skillnaden?

I tabellen jämförs vår radom med öppen antenn för att hjälpa dig att välja

MARINA RADAR, FUNKTIONER

Raymarines radar har oöverträffad prestanda och är enkel att använda

Raymarines radar med HD Color-teknik förser användaren med styrkan hos digital signalbearbetning med en verkligt flexibel sändare och mottagare som automatiskt ställer in sig efter ändrade förhållanden i omgivningen.

Raymarine Radar – Väderfördelar | Raymarine by FLIR

Väderfördelar

Raymarines HD Color-skannrar presterar överlägset i alla väder, så att du kan se målen genom regn och åskoväder. Använd radarn till att spåra väder också.

Under detta onormalt kraftiga regnoväder (bilden till vänster) användes regnläge för att rensa bort ovidkommande signaler och tydligt visa målen (bilden till höger).

Rensa bort det som är ovidkommande

Upptäck mycket näraliggande mål eller mål på mycket långt håll för att se avlägsna fartyg, landkonturer och till och med väderfronter. Du kan urskilja målen genom den tätaste regnridå.

Använd radarn för att se vädret närma sig, använd sedan radarn för att överlagra bilden och mappa vädermönstret på kartan.

Raymarine Radar – Rensa bilden | Raymarine by FLIR

Spåra mål

Det är inte allt som sänder AIS!

Genom att använda MARPA * (mini-Automatic Radar Plotting Aid) kan du identifiera fartyg, hastighet, bäring, närmaste position (CPA) och tid till närmaste position (TCPA), farliga/närhetslarm och överlagra AIS-info för ännu tydligare mål.

*För bästa radaröverlagring och MARPA-prestanda, använd en Smart Heading Sensor eller en Evolution Autopilot för beräkning av kursen.

Raymarine Radar – Spåra mål 1 | Raymarine by FLIR

Målet (1) har hittats (överlagrat med röd ring) med hjälp av MARPA och spåras av din radar. Målets hastighet och bäring visas och målets kurs visas som en tunn röd linje till 65º (2).

Raymarine Radar – Spåra mål 2 | Raymarine by FLIR

Det spårade målet har nu förflyttat sig in i den förinställda säkerhetszonen runt din båt och utlöst en målvarning som visas på skärmen, samt avgivit en ljudsignal.

Raymarine Radar – Spåra mål 3 | Raymarine by FLIR

Varningen har bekräftats och målets (1) (nu överlagrat med en röd triangel för att ange möjlig fara) närmaste förbipasseringspunkt (closest point of approach, CPA) visas på skärmen som 0,376 sjömil (3) och tid till närmaste förbipasseringspunkt (TCPA) är 4 minuter och 20 sekunder (2).

Radom eller öppen radarantenn?

När du ska installera ett radarssystem från Raymarine kan du välja öppen antenn eller sluten radomskanner. Både radomer och öppna antenner är helt kompatibla med alla multifunktionsdisplayer och håller ojämförligt hög prestanda.

  RAYMARINE RADARSKANNRAR
Radartyp CHIRP pulskompression Digitala och HD Color-radomer HD och Super HD Color
Öppen radar
Modeller Quantum | NYA Quantum 2 4 kW radomer
45 eller 61 cm (18 eller 24 tum)
4 kW och 12 kW öppna radarskannrar
1,2 eller 1,8 m (4 eller 6 fot)
Kompatibel med NYA Axiom | NYA Axiom Pro | aSerien | eS-Serien | gS-Serien Glass Bridge | cSerien (har utgått) | eSerien (har utgått)
Perfekt för Segelbåtar | Gummibåtar | Mindre motorbåtar Motorbåtar längre än 15,4 m (50 fot)
Egenskaper Lätt och kompakt Smal horisontell strålbredd för bättre målseparation
Motor Minimal strömförbrukning Högre effekt för bättre prestanda på långa distanser
Ytterligare information Färre monteringsbegränsningar Längre räckvidd
Tyst drift
Prestanda
  • Lägre mottagarbrus (under 5 dB) ger effektivare mottagning av måleko jämfört med konkurrerande modeller
  • Auto GST™, helautomatisk reglering av styrka, sjögång och finkontroll, för att du ska slippa använda händerna och för optimal prestanda
  • Den avancerade sändaren/mottagaren som styrs av en mikroprocessor har åtta inställningar för pulsbredd/PRF, vilket ger förbättrade målreturer för alla områdesskalor

MARIN RADAR, FÄRGUPPLÖSNINGAR

Digital radar, HD Color-radar, Super HD Color-radar Vad är skillnaden?

Marin radar, färgupplösningar – Digital radar | Raymarine by FLIR

Digital radar

Erbjuder 4 kW kapacitet för förbättrad prestanda och använder sig av digital bearbetning för ökad måldefiniering. Digital radar minskar kabeltjockleken (jämfört med analog) och underlättar anpassning till större system.

Tillgängliga modeller: Digital radom

HD Color-radar

Raymarines HD Color-radar använder sig av kraftfull signalbearbetningsteknik som gör det lättare att särskilja olika typer av mål, upptäcka svaga och avlägsna kontakter automatiskt, samtidigt som ovidkommande signaler och brus elimineras. Den verkligt flexibla sändaren/mottagaren ställer automatiskt in sig efter ändrade förhållanden i omgivningen. HD Color-radarn ger en dramatiskt tydligare radarbild med skarpa väldefinierade kontaktekon och verklighetstrogen målpresentation.

Tillgängliga modeller: HD Color radom och HD Color öppen antenn

Marin radar, färgupplösningar – HD Color radar | Raymarine by FLIR

Super HD Color radar

Radar med Super HD Color är ett jättekliv framåt för marin radar för fritidsbruk. Tack vare den synnerliga avancerade digitala signalbearbetningen har Super HD Color-radarn mycket större dynamisk räckvidd än konventionell radar som gör att den digitala mottagaren kan ta emot och bearbeta enorma mängder ekoinformation som normalt går förlorad med konventionella analoga radarsystem. Super HD Color-tekniken har förmågan att isolera och identifiera verkliga radarmål och samtidigt eliminera oönskade ovidkommande signaler. Den extra smala strålbredden prickar in målen med fantastisk tydlighet. Resultatet blir en dramatiskt tydligare radarbild.

Tillgängliga modeller: Super HD Color öppen antenn

Marin radar, färgupplösningar – Super HD Color radar | Raymarine by FLIR
Marin radar, färgupplösningar – Digital kontra HD Color | Raymarine by FLIR

Digital kontra HD Color

HD Color-mål är tydligt definierade jämfört med den vanliga digitala bilden.

Marin radar, färgupplösningar – HD Color kontra Super HD Color | Raymarine by FLIR

HD Color kontra Super HD Color

Super HD Color-bilden är ännu detaljrikare än HD Color-bilden. Super HD Color-bilden visar att det faktiskt finns två mål i det inringade området, medan samma två mål ser ut som ett i HD-bilden.