NYTT – Quantum 2 CHIRP Radar med dopplerteknik för undvikande av kollision

NYTT – Quantum 2 CHIRP Radar med dopplerteknik för undvikande av kollision | Raymarine – A Brand by FLIR

Vi presenterar Raymarine Quantum 2 CHIRP Radar med dopplerteknik för undvikande av kollision. Quantum 2 med nästa generationens CHIRP pulskompressionsradar by Raymarine ger överlägsna målbilder på både långt och extremt kort håll.

Med hjälp av avancerad dopplerbearbetning markerar systemet omedelbart rörliga föremål som radarn fångar upp och färgkodar dem för att ange om de rör sig mot eller från dig. Quantum med doppler gör det lätt att urskilja potentiellt farliga mål när man navigerar i hårt trafikerade farvatten.

Identifierar enkelt farliga mål

Raymarine Quantum 2 med dopplerbearbetning av mål identifierar lätt och färgkodar rörliga föremål som radarn fångar upp så att de direkt kan kännas igen och därmed minskas risken för kollision.

Överlägset kollisionsundvikande

MARPA med Quantum 2 är ett bekvämt sätt att spåra farliga mål. Raymarine MARPA:s målspårning använder sig av samma teknik som USA:s kustbevakning.

QUANTUM 2, FUNKTIONER

NYA Quantum 2 med dopplerteknik för undvikande av kollision | Raymarine – A Brand by FLIR

Viktiga funktioner

 • Visning av rörliga mål med dopplerteknik gör att du bara genom att kasta en blick får överlägsen situationsmedvetenhet
 • Helautomatiska ARPA målspårning tillsammans med MARPA-läge
 • Inställbar True Trails målhistorik visar hur rörliga föremål har rört sig
 • CHIRP pulskompression upptäcker kontakter så nära som på 18 fots avstånd när sikten är noll
 • 24 miles räckvidd för tidig upptäckt av trafik, sjömärken, landkänning och väder
 • Omedelbar reaktion – Quantum startar upp och är redo på ett par sekunder
 • Överlägsen interferensavvisning eliminerar brus från andras radar
 • Förenklad installation med Wi-Fi eller anslutning till nätet via smal kabel
 • Lätt att uppgradera – Quantum 2 passar i samma skruvhål som andra Raymarine-skannrar
 • Låg vikt, lätt att installera – Quantum väger upp till 50% mindre än jämförbara magnetronradar
 • Säker strålning – montera Quantum var som helst ombord
 • Låg strömförbrukning ger längre batteritid vid segling

SÅ FUNGERAR DOPPLERRADAR

SÅ FUNGERAR DOPPLERRADAR

Mikrovågsenergi studsar mot ett avlägset mål, precis som med traditionell radar.

Rörliga mål skickar tillbaka ekon på frekvenser som varierar uppåt eller nedåt jämfört med vad som ursprungligen skickades.

För mål som närmar sig ökar frekvensen eftersom det returnerade ekonas "framkant" tas emot allt oftare efterhand som avståndet till målet minskar.

För mål som avlägsnar sig sjunker frekvensen efterhand som de returnerade ekona sprids ut i takt med att avståndet ökar.

Dopplerradarn är konstruerad för att upptäcka dessa små variationer i vågfrekvens och använda dem för att klassificera rörliga radarmål.

Quantum 2 - Målbearbetning | Raymarine – A Brand by FLIR

MÅLBEARBETNING MED DOPPLER

En dopplerradar är specifikt inställd för att upptäcka förändringar i frekvensen hos radarekon som returneras från rörliga kontra fasta mål.

Quantum 2 färgkodar sedan rörliga mål beroende på om de kommer närmare eller avlägsnar sig.

 • Mål som närmar sig är röda.
 • Mål som avlägsnar sig är gröna.

Färgkodningen av målen gör det lätt att skilja rörlig trafik från fasta mål som land, sjömärken eller fartyg som ligger stilla eller ligger för ankar.

AUTOMATISK UPPTÄCKT OCH SPÅRNING AV MÅL

Quantum 2 har även helautomatisk upptäckt och spårning av mål. Ställ in säkerhets- och varningszoner efter eget önskemål för att bli varnad när radarn upptäcker något nytt som kommer in i zonen. Quantum 2 kan börja spåra sådana kontakter automatiskt och beräkna deras kurs, hastighet, närmaste förbipasseringspunkt, med mera. Du blir varnad för farliga kontakter med ljudsignaler och tydlig grafik på skärmen.

Quantum 2 - True Trails målhistorik | Raymarine – A Brand by FLIR
Quantum 2 - True Trails målhistorik | Raymarine – A Brand by FLIR

Quantum 2 har även Raymarines nya display för True Trails målhistorik. Med True Trails kan du se ett ”historiskt” kölvatten efter varje rörlig kontakt. Denna extra information gör det ännu lättare att tolka hur andra fartyg rör sig och underlättar beslutsfattandet när det gäller hur man ska passera på ett säkert sätt.

Axiom Pro och Quantum – Automatisk upptäckt och spårning av mål | Raymarine – A Brand by FLIR

ROBUST DESIGN, LÅG VIKT

Quantum 2 – Robust design med låg vikt | Raymarine – A Brand by FLIR

Liksom för alla Raymarines Quantum-system är den robusta designen och låga vikten en fördel som gör den superenkel att installera. Quantum 2 har mycket låg strömförbrukning och passar därför särskilt bra i båtar som enbart använder sig av batteridrift. Quantum 2 med Doppler kan installeras med traditionell kabeldragning eller via inbyggd Wi-Fi för anslutning till din Raymarine multifunktionsdisplay.

Quantum 2 med Doppler anger verkligen normen för säkerhet till sjöss och kollisionsundvikande.