NYA
YACHTSENSE

DIGITALT STYRSYSTEM

Marine Electronics by Raymarine

MODULÄRT
DIGITALT STYRSYSTEM


YachtSense™ är ett avancerat digitalt styrsystem som ger fullständig kontroll över ett fartygs elsystem.

Den modulära designen och de branschledande säkerhetsfunktionerna representerar framtiden för marin automation.


MODERN
FARTYGSAUTOMATISERING


Varje YachtSense digitalt styrsystem bygger på en helt skräddarsydd användarupplevelse. Gränssnittet, som kan skräddarsys för användaren, innebär en modern och elegant lösning för fartygsautomation. Navigatören kan övervaka mekaniska system och ta kontroll över fartygets infrastruktur direkt från styrpulten.

Med YachtSense är det lätt att ha koll på allt från generatorstatus till salongens belysning för kvällen, och kapten och besättning kan fokusera på att komma iväg och njuta av det öppna vattnet.

YachtSense, en helt kundanpassad användarupplevelse | Marine Electronics by Raymarine

SKALBAR


YachtSense har unik modulär systemarkitektur som ger båtbyggare frihet att designa och standardisera en digital styrlösning som kan anpassas för en hel modellserie.

Alla YachtSense-system börjar med YachtSenses master modul och strömförsörjningsmodul. Sedan bygger man på med YachtSense-moduler för att färdigställa och/eller utöka.

Förutom master- och strömförsörjningsmodulerna utökas systemet med lågeffektsmoduler, högeffektsmoduler, moduler för omvänd ström, signalmoduler och fjärrmoduler. Modulerna ansluts till särskilda enheter, med upp till fyra kanaler på varje. Inget annat digital switching-system erbjuder så mycket flexibilitet och utbyggnadskapacitet.

MODULÄRT
DIGITALT STYRSYSTEM

KONSTRUERAT FÖR DET
OVÄNTADE


YachtSense-systemen är konstruerade och tillverkade enligt Raymarines krävande standarder. Tre lager redundans ger skepparen sinnesfrid. Integrerad knappsats som möjliggör manuell förbikoppling och LCD-skärmen tillhandahåller systemdiagnostik. Robusta IPX6-kapslingar med 3 års garanti.

Med YachtSense är det lätt att ha koll på allt från generatorstatus till salongens belysning för kvällen, och kapten och besättning kan fokusera på att komma iväg och njuta av det öppna vattnet.

Vid nätverksavbrott växlar hela systemet till minimalt driftläge och systemet styrs med mastermodulens knappsats och LCD-displayen. Alla moduler fortsätter att fungera under nätverksavbrott, och manuell förbikoppling av säkringen åsidosätter tillfälligt strömmen vid ett modulfel.

KOMMA IGÅNG


Om du är båtbyggare, eller systemsamordnade som arbetar med en båtbyggare, kan Raymarine YachtSense-experter samarbeta med ditt teknikteam för att designa ett YachtSense-system.

Klicka här för att ansluta till en YachtSense-expert