LightHouse 3 Operativsystem – Programvaruuppdatering 3.3

LightHouse 3 Operativsystem – Programvaruuppdatering 3.3 | Raymarine by FLIR

LightHouse v3.3, funktioner, översikt:

Stöd för multifunktionsdisplayer i serierna eS och gS

 • Multifunktionsdisplayer i serierna eS och gS med LightHouse II kan nu uppgraderas till LightHouse 3. När uppgradering till 3.3 är gjord, kan eS- och gS-displayer kommunicera via nätverket med Axiom- och Axiom Pro-displayerna

Radarförbättringar

 • Bättre AIS målöverlagring i radarläge

Nytt SIRIUSXM väderläge

 • LightHouse 3.3 stödjer nu SIRIUSXM-väder och tillvalet SR150 vädermottagare. (Endast Nordamerika)

Nya ekolodsförbättringar

 • RealVision 3D känslighetshistorik
 • Ekolodets räckviddsövergångar är nu mjukare och mer tilltalande för ögat
 • Nya djup- och intensitetsskalor för RealVision 3D
 • Ett nytt ekolodsalternativ, avaktivera alla, från menyn med kortkommandon

Övriga uppdateringar

 • Nytt alternativ för visning av batteriets spänning. Se spänning som en dataöverlagring eller som ett värde i sidofältet
 • Stöd för fjärruppgradering av programvara för Quantum radar
 • Ytterligare språk
 • Förbättrat diagnostikstöd

LIGHTHOUSE 3 på multifunktionsdisplayer i eS- och gS-serierna

LightHouse 3 på Raymarines multifunktionsdisplayer i eS- och gS-serierna

LightHouse 3.3 – Finns för multifunktionsdisplayerna i eS- och gS-serierna | Raymarine – A Brand By FLIR

Stöd för LightHouse 3.3 på multifunktionsdisplayer i serierna eS och gS.

LightHouse 3.3 – Nätverksanslut eS och gS med Axiom och Axiom Pro | Raymarine – A Brand By FLIR

Nätverksanslut eS- och gS-multifunktionsdisplayer med Axiom- och Axiom Pro-displayer.

LightHouse 3.3 – Dela RealVision 3D-ekolod | Raymarine – A Brand By FLIR

Dela RealVision™ 3D och andra Axiom RV- och Axiom Pro RVX-ekolod via nätverksanslutna eS- och gS-multifunktionsdisplayer.

RADARFÖRBÄTTRINGAR

AIS-målöverlagring på radarn

LightHouse 3.3 – AIS-målöverlagring på radarn | Raymarine – A Brand By FLIR
LightHouse 3.3 – AIS-målöverlagring på radarn | Raymarine – A Brand By FLIR

Se bättre AIS-mål i Radar-appen.

Bättre radarspår

LightHouse 3.3 – Bättre radarspår | Raymarine – A Brand By FLIR
LightHouse 3.3 – Bättre radarspår | Raymarine – A Brand By FLIR

LightHouse 3.3 presenterar förbättrade funktioner för radarspår. Med radarspår går det snabbare att skilja rörliga föremål från statiska. När radarspår är aktiverat visas föremål som rör sig med ett spår efter sig och visar på så sätt sin föregående position.

Spåren kan visa faktiskt spår, "true", (den faktiska rörelsen över ytan) eller relativt spår (rörelsen i förhållande till din båt – en viktig faktor för att undvika kollision).

WEATHER MODE OCH SIRIUS XM SR150-MOTTAGARE

Weather Mode och SiriusXM SR150-mottagare

 • Stöd för SiriusXM SR150-mottagare i nya Weather Mode i kartappen.
 • Överlagra väderdata direkt på dina kartor.
 • Välj och animera väderlager från sidomenyn.
LightHouse 3.3 – Weather Overlay på kartan | Raymarine by FLIR

EKOLODSUPPDATERINGAR

RealVision™ 3D känslighetshistorik

LightHouse 3.3 – RealVision 3D känslighetshistorik | Raymarine – A Brand By FLIR
LightHouse 3.3 – RealVision 3D känslighetshistorik | Raymarine – A Brand By FLIR

3D känslighetshistorik visas i realtid när inställningarna ändras.

Medger justeringar av mål i vattenpelaren även efter att de passerat.

Förtydliga ekolodsbilden utan att behöva cirkla bakåt.

Avaktivera allt ekolod

LightHouse 3.3 – Avaktivera allt ekolod | Raymarine – A Brand By FLIR

Avaktivera allt ekolod från menyn med kortkommandon.

Perfekt för OEM:er eller båtar på trailer när man vill försäkra sig om att givarna inte är aktiva när båtarna är på land.

Djup- och intensitetsskala för 3D

LightHouse 3.3 – Djupskala | Raymarine – A Brand By FLIR
LightHouse 3.3 – Djupskala | Raymarine – A Brand By FLIR

Visuell indikering av djupet för mål i vattenpelaren med snabbreferens till intilliggande djupskalor.

Menybaserade gradienter visar intensitetsnivån för färgskalor.

Mjuk övergång av ekolodets räckvidd

LightHouse 3.3 – Mjuk övergång av ekolodets räckvidd | Raymarine – A Brand By FLIR

Förbättrar ekolodets utseende och känsla generellt.

Fungerar med manuell och automatisk räckvidd.

Conical-, DV- och SV-kanaler på alla Axiom-kompatibla ekolod.

ÖVRIGA UPPDATERINGAR

Matningsspänning, data

 • Se spänning som en dataöverlagring eller som ett värde i sidofältet.
 • Övervaka batterinivåerna när motorerna är avstängda.

LH3 v3.3 förbättrad diagnostik

 • Diagnostisk produktinformation ger uppgifter om nätverksanslutna multifunktionsdisplayer, radar, ekolod, kamera och N2K/STNG-kringutrustning.
 • Listor med uppgifter finns under fliken Inställningar/Nätverk/Diagnostik.
 • Spara data till en fil för åtkomst i land.

Manualer och programvara

LIGHTHOUSE 3, MANUALER


>