NYA LightHouse 3.7 – Nya ClearCruise Augmented Reality (AR) | Raymarine – A Brand by FLIR
NYA LightHouse 3.7 – Nya ClearCruise Augmented Reality (AR) | Raymarine – A Brand by FLIR

LightHouse 3.7 programvaruuppdatering – ClearCruise Augmented Reality (AR)

ClearCruise™ Augmented Reality [AR]


Med ClearCruise™ AR får du förhöjd och förstärkt uppfattning av omgivningen till sjöss via Raymarines serie Axiom® multifunktionsdisplayer.

Raymarine Axiom-användare kan med hjälp av ClearCruise AR fatta klokare beslut när navigationsobjekt överlagras direkt på Axioms HD-videodisplay.

CLEARCRUISE™ AR FUNKTIONER

LH3.7 ClearCruise AR – Fatta klokare beslut | Raymarine – A Brand by FLIR
Fatta klokare beslut

Se kritiska navigationsobjekt överlagrade på HD-video. Omgivande AIS-utrustade fartyg och sjömärken utmärkta på kartan är tydligt identifierade med kraftig grafik på direktsänd, dynamisk videobild.

LH3.7 ClearCruise AR – Förstå och reagera | Raymarine – A Brand by FLIR
Förstå och reagera på den närliggande marina trafiken

Färgkodning ger omedelbar identifiering, status och riskbedömning av aktiva AIS-mål. ClearCruise AR tillhandahåller positiv identifiering av AIS-utrustade fartyg över horisonten.

LH3.7 ClearCruise AR – Förstå komplexa situationer | Raymarine – A Brand by FLIR
Förstå komplexa navigationssituationer

Större kartobjekt identifieras för omedelbar avisering och igenkänning. ClearCruise AR-tekniken visar visuellt var dina sparade waypoints och markeringar finns.

LH3.7 ClearCruise AR – Se dina waypoints | Raymarine – A Brand by FLIR
Se dina waypoints i verkligheten

Visualisera näraliggande markeringar och waypoints för att underlätta navigeringen. Med ClearCruise AR-teknik urskiljer du lätt bojarna som markerar gränserna för säker farled en dimmig dag.

En stadig vy

Modulen AR200 Videostabilisering säkerställer korrekt visning av AR-data under gång.

AR200 Videostabiliseringssensorn fungerar med Raymarine CAM210- och CAM220 IP-kameror samt Axiom multifunktionsdisplayer.

Tå reda på mer om AR200

T70452 CAM210 AUGMENTED REALITY-PAKET
E70346 CAM210 Bullet CCTV videokamera dag och natt (IP-ansluten)
E70537 Modulen AR200 IP-kamerastabilisering, för Augmented Reality
A80159 Kabel RayNet (F) till RJ45 (M), 10 m
A06034 Stamnätskabel, 1 m
A06028 STNG T-Piece-kontakt
T70453 CAM220 AUGMENTED REALITY-PAKET
E70347 CAM220 Eyeball CCTV videokamera dag och natt (IP-ansluten)
E70537 Modulen AR200 IP-kamerastabilisering, för Augmented Reality
A80159 Kabel RayNet (F) till RJ45 (M), 10 m
A06034 Stamnätskabel, 1 m
A06028 STNG T-Piece-kontakt
NYA LightHouse 3.7 – Nya ClearCruise Augmented Reality (AR) | Raymarine – A Brand by FLIR

UPPGRADERINGSALTERNATIV

Hitta återförsäljare | Raymarine – A Brand by FLIR

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE

Axiom-serien och alla övriga Raymarine-produkter kan köpas via dina lokala certifierade återförsäljare.

HITTA ÅTERFÖRSÄLJARE
>