RMK-10 Fjärrstyrd knappsats

Full kontroll över Raymarines multifunktionsdisplay | Raymarine by FLIR

Raymarines nya RMK-10 fjärrstyrda knappsats är ett superkompakt trådbundet knappsatstillbehör som kan placeras var som helst och ge full kontroll över multifunktionsdisplayer i aSerien, cSerien, eSerien, eS-serien och gS-serien.

NYA FUNKTIONER I RMK-10

 

NYA RMK-10 fjärrstyrd knappsats

RMK-10, som är helt bakgrundsupplyst, har särskilda knappar för start, meny, zooma in/ut, fönsterkontroll, vägpunktshantering, effekt/ljusstyrka samt Evolution-autopilotkontroll.

RMK-10 har också samma vridreglage (Multifunction Rotary Control) med inbyggd muspekare som finns på eS-seriens multifunktionsdisplayer

RMK-10 kan monteras ovanpå eller nedsänkt, och finns med knappsatser för horisontell och vertikal installation. Tack vare det kan RMK-10 installeras nästan var som helst.

NYA RMK-10 fjärrstyrd knappsats | Raymarine by FLIR  

Olika monteringsalternativ

 
RMK-10 fjärrstyrd knappsats, monteringsalternativ | Raymarine by FLIR  

RMK-10 monteringsalternativ

RMK-10 är perfekt för att styra multifunktionsdisplayer som är utom räckhåll eller placerade i elektronikboxar under taket. Istället för att försöka nå multifunktionsdisplayen har du kontrollerna till hands med RMK-10.

Det mest praktiska är att montera RMK-10 på styrstolens armstöd. Då kan du luta dig tillbaka, koppla av och njuta av gång med autopilot, samtidigt som du kan styra navigationssystemet.

RMK-10 ger också utmärkt fjärrkontroll över sekundära monitorer och LCD-tv-apparater anslutna till VGA- och HDMI-utdata från utvalda displayer i e-Serien, eS-Serien och gS-Serien. Nu kan du se och styra ditt Raymarine navigationssystem när du befinner dig under däck.

Nätverksanslutning och styrning

 

Genom att utnyttja Raymarines RayNet höghastighetsnätverk kan RMK-10 ställas in för att styra en enskild multifunktionsdisplay eller flera displayer monterade på samma plats. När flera displayer på samma styrpulpet styrs ger RMK-10 sömlös styrning av alla displayerna.

När RMK-10 används tillsammans med aSeriens eller gS-Seriens multipekdisplayer får du full HybridTouch™-kontroll över displayerna. RMK-10 integreras sömlöst med användargränssnittet LightHouse II och innebär att navigationssystemet kan manövreras med enbart pekfunktionen, med knappsatsen eller valfri kombination av dessa.

Raymarine LightHouse II användargränssnitt | Raymarine by FLIR