RAYMARINE OCH FLIR BIDRAR TILL ATT FÖREBYGGA BROTTSLIGHET UTMED DORSETS 89 SJÖMIL LÅNGA KUST

Måndag 11 januari 2021


Med den avancerade och integrerade Raymarine-tekniken i Dorsetpolisens nya båt får besättningen oöverträffad situationsmedvetenhet och driftsäkerhet

Dorsetpolisens imponerande 11 meter långa patrullbåt Buccaneer, som tillhör deras marina sektion, har varit i bruk sedan den levererades i augusti. Den ultramoderna ribbåten är byggd av Ribcraft. Den välkända brittiska designern och tillverkaren av ribbåtar för professionellt bruk har specialkonstruerat den för att uppfylla mycket högt ställda krav.

Ladda ner hela fallstudien här