Med nya RMK-10 fjärrknappsats kommer reglagen till dig

Nya RMK-10 fjärrstyrd knappsats

Tuesday, February 21, 2017


Med hjälp av den helt nya fjärrstyrda knappsatsen RMK-10 har du alla kontrollerna till din LightHouse II multifunktionsdisplay nära till hands! Den superkompakta RMK-10, som är kompatibel med multifunktionsdisplayer i a-, c-, e-, eS- och gS-Serien, kan monteras i liggande eller stående format och passar in i stort sett var som helst.

RMK-10 är ett värdefullt tillbehör ombord på båtar av alla storlekar eftersom den kan monteras där du når den bäst. Du behöver inte sträcka dig över ratten eller nå upp till högt placerade elektronikboxar. Den kopierar såväl knappsatsen på eS-Seriens multifunktionsdisplayer som det intuitiva Uni-Controller-vredet och joysticken. Med RMK-10 får du alla multifunktionsdisplayens egenskaper och funktioner, och dessutom fjärrkontroll för din Evolution-autopilot.

Ombord på snabba motorbåtar kan RMK-10 monteras intill båtens ratt och gasreglage. När du håller hög hastighet har du inte tid att behöva sträcka dig efter kontrollerna. Utnyttja RMK-10 för att ha dem nära till hands och slippa sträcka dig efter dem när du måste justera något.

På cruising-båtar kan det vara idé att montera den den tunna RMK-10 på armstödet till styrstolen. Du kan styra dina Raymarine multifunktionsdisplayer och din Evolution-autopilot från stolen. I salongen kan RMK-10 också placeras nära båtens underhållningsutrustning. Tänk dig att kunna se och fjärrstyra multifunktionsdisplayen på storskärms-HDTV. Man kan använda HDMI-utdata på eS- och gS-Serien, och RMK-10-fjärrknappsatsen.

RMK-10 fungerar förnämligt även i segelbåtar. Med stora multifunktionsdisplayer ser man utmärkt även vid montering tvärs över cockpit eller vid lejdaren. Med en kompakt RMK-10 når du alla multifunktionsdisplayens funktioner utan att lämna styrpulpeten.

RMK-10 kan till och med styra mer än en multifunktionsdisplay på en och samma styrpulpet. Skepparen och besättningen på stora segelbåtar kommer att värdesätta möjligheten att använda RMK-10 logiskt för att tillgå och styra flera multifunktionsdisplayer på styrpulpeten i styrhytten. Så länge du kan se den kan du styra den med RMK-10!

Ta reda på mer om NYA RMK-10 fjärrknappsats  

Nya RMK-10 fjärrstyrd knappsats | Raymarine by FLIR  

COMMENT