De unika egenskaperna hos Raymarines testanläggning

Tuesday, December 17, 2019

Vår rundtur i Raymarines miljötestcenter avslutas med falltest, test av strömförsörjning och ett antal procedurer som visar en produkts motstånd mot strålningsfält och elektromagnetiska fält

När personalen vid Raymarines miljötestcenter uppmanas att ”släppa allt” tar de det bokstavligt! Produkter som redan har utstått brutal behandling i värmekamrarna, ”Wet Room”, ”Salt Mist Room”, ”Hot Room” och ”Shaker Room” utsätts därefter för den mindre sofistikerade (men inte mindre avgörande) falltestningen.

Raymarine - Test Centre

Alla Raymarine-produkter släpps i förpackningen på alla sidor: detta test garanterar att produkten är i perfekt skick efter transport. Produkterna släpps också utan skydd för att simulera att stötar och slag under installation.

Efter denna bryska behandling placeras produkterna i EMC-området (elektromagnetisk kompatibilitet), där IEC 60945 EMC-testning kombineras med interna procedurer som omfattar test av strömförsörjning för att säkerställa att produkterna fungerar inom det spänningsintervall de kan komma att utsättas för.

Testen omfattar sådant som spänningsfall, startström och spänningstoppar. Störningar från påslagning av annan elektronik i båten kan störa strömförsörjningen och därför säkerställer dessa test att produkterna fortsätter att fungera.

Raymarine - Test Centre

Besökare på testcentret kanske kommer att tänka på Q:s hightech-verkstäder i Bond-filmerna. Detta intryck förstärks när man kliver in i den imponerande ”Radiated Immunity Chamber”, vars väggar är täckta av pyramidformat material. Här säkerställer testen att produkterna fortsätter att fungera effektivt när de exponeras för ett starkt elektromagnetiskt fält.

Det absorberande materialet på väggarna hindrar reflektioner så att enbart den direkta signalen från antennen tas emot, vilket gör det lättare att skapa ett enhetligt testfält. Under den här processen placeras sändningsantennen i den ena änden av kammaren medan testprodukten placeras på ett bort i det förkalibrerade fältet och övervakas med avseende på korrekt funktion under strålning, utan fel som att störningar visas i en videofeed.

I en separat kammare identifierar testning av strålning oavsiktlig avgivning av elektromagnetisk energi. Kammaren är en Faraday-bur: för att förhindra störning från externa signaler är den yttre kammaren tillverkad av två lager av stål. Invändigt stoppar en kombination av ferritplattor och blå absorption reflektioner.

I det här skedet kan man inte motstå att applådera grundligheten i Raymarines testprocedurer. Men det finns ännu mer. Det finns även AIS-simulatorer för att testa AIS-sändtagare, DSC-basstationssimulatorer för radio, GNSS-simulatorer, Wi-Fi-simulatorer… Det är en massiv investering, men värt varenda krona.