RAYMARINE BIDRAR TILL ATT SJÖFARTSLAGSTIFTNINGEN UTANFÖR NORGES KUST UPPRÄTTHÅLLS

Monday, 11th January, 2021


Viking Norsafes imponerande nya norska polispatrullbåt är utrustad med ett toppmodernt navigations- och kommunikationspaket från Raymarine

En viktig del av fartygets utrustning är ett omfattande, toppmodernt navigations- och kommunikationspaket från Raymarine. ”Flera möten hölls mellan poliser och teknisk personal från Viking Norsafe för att titta på olika installationer”, minns Eirik Møllergaard, senior Sales Manager, Defence & Professional på Viking Norsafe. ”Ett antal olika leverantörer utvärderades och man beslutade att gå vidare med den kompletta aketlösning som Raymarines norska säljteam erbjöd.”

Ladda ner hela fallstudien här