LightHouse II Version 15


LightHouse II – Programvara version 15 för multifunktionsdisplayer i serierna a, c, e, eS och gS har kommit!

Denna version av LightHouse II erbjuder ett antal nyckelfunktioner och förbättringar, och speciellt:

1 Integreringsstöd för FLIR AX8 värmesensor har tillkommit

2 Antikollisionssystem och funktioner för återsamling för AIS-mål har tillkommit

3. Måltyper och statussymboler för AIS har förbättrats

4. Förbättrat användargränssnitt för inställning av säker zon, farligt mål och målspårning

5. Stöd för Wi-Fi-anslutning till åtkomstpunkt/mobila hotspots

6. Förbättrade funktioner för SiriusXM Marine Weather

7. C-MAP by Jeppesen, förbättringar av kartpresentationerna

8. RMK-9, uppdateringar av programvaran för fjärrknappsats

9. Stöd för lettiska, litauiska och thai har tillkommit

 


Stöd för nya FLIR AX8 marint värmeövervakningssystem

LightHouse II multifunktionsdisplayer (MFD) kan nu övervaka motorrum och annan maskinutrustning ombord med FLIR AX8 värmekamerasystem för marina tillämpningar.

FLIR AX8 håller ett vakande öga på kritisk utrustning, som motorer, avgasgrenrör och axellager och skepparen kan upptäcka problemen innan de resulterar i dyrbara reparationer.

Mer information om FLIR AX8  

http://www.flir.com/marine/view/index-id=71005.html  

Funktioner för antikollisionssystem och återsamling

Version 15 har ett antal nya funktioner och grafikverktyg som förbättrar antikollisionssystemet när man spårar AIS-mål.

De nya funktionerna och förbättringarna inbegriper:

  • Nya grafiska överlagringar för målövervakning vid spårning och för återsamling med andra båtar
  • Förbättrade AIS-symboler, med nya symboler för kommersiella fartyg, landstationer, fritidsbåtar, höghastighetsfartyg, med mera
  • Förbättringar av användargränssnittet för säkra radarzoner, larm för farliga mål, målvektorer, och dialogrutor för spårade mål
 
AIS Pilot Rendezvous - LightHouse II R15 | Raymarine  
 

I version R15 har kartapplikationen fått funktioner som förbättrar antikollisionssystemet inklusive målövervakningszoner för AIS-data på kartan, där dessa visas i förhållande till det egna fartygets kurs och hastighet.

Målövervakningszoner indikerar områden där det finns ökad risk för kollision. Zonerna bygger på din aktuella hastighet och AIS-data från mål, och kan bidra till att avgöra om kurs och/eller hastighet måste justeras för att undvika fara.

Målövervakningszon - LightHouse II R15 | Raymarine  

Målövervakningszonens visning på kartan består av:

  1. Målövervakningszonen (predikterat farligt område utifrån målets senast rapporterade position)
  2. AIS-mål COG vektorlinje
  3. AIS-mål (senast mottagna position)
 
Visning av målövervakningszonen - LightHouse II R15 | Raymarine  

Måltyper och statussymboler för AIS har förbättrats

I version 15 har symbolerna som representerar typ och status för AIS-målet förbättrats för att underlätta för användaren.

AIS-måltyper

AIS-måltyper - Okänt fartyg | Raymarine   Okänt fartyg AIS-måltyper - Segelbåt | Raymarine   Segelbåt
AIS-måltyper - Kommersiellt fartyg | Raymarine   Kommersiellt fartyg AIS-måltyper - Höghastighetsbåt| Raymarine   Höghastighetsbåt
AIS-måltyper - Landbaserad station | Raymarine   Landbaserad station AIS-måltyper - Blueforce | Raymarine   *Blueforce
AIS-måltyper - Sjöräddningsflyg | Raymarine   Sjöräddningsflyg AIS-måltyper - Navigationshjälp | Raymarine   Navigationshjälp (AToN)
AIS-måltyper - Virtuell navigationshjälp | Raymarine   Virtual navigationshjälp (AToN) AIS-måltyper - Sjöräddningsflygtransponder | Raymarine   Sjöräddningsflygtransponder

AIS målstatus

AIS målstatus - Förlorat mål | Raymarine   Förlorat mål (ingen kant, genomkryssat) AIS målstatus - Farligt mål | Raymarine   Farligt mål (blinkar rött)
AIS målstatus - Buddy-mål | Raymarine   Buddy-mål (fylld triangel) AIS målstatus - Osäkert mål | Raymarine   Osäkert mål (streckad linje)
AIS målstatus - Farligt och osäkert| Raymarine   *Farligt och osäkert mål (streckad linje, blinkar rött) AIS målstatus- AToN-mål ur position | Raymarine   AToN-mål ur position (röd kant)

Dessutom har alternativ för relativ och verklig vektor tillkommit för AIS-mål, och kan särskiljas på sin färg

AIS målstatus - Relativ rörelse | Raymarine   Relativ rörelse (orange vektor) AIS målstatus - Verklig rörelse | Raymarine   Verklig rörelse (blå vektor)

Förbättrat användargränssnitt för inställning av säker zon, farligt mål och målspårning samt listor över spårade mål (Tracked Targets Lists)

I version 15 ingår nya illustrerade dialogrutor i användargränssnittet för zoner för farligt mål och målspårning, med exempel för att förenkla inställningarna.

Listorna med spårade mål för MARPA- och AIS-mål har slagits samman och kan nås via samma meny och har mer uppgifter om målen.

Larm för säker zon

Larm för säker zon - LightHouse II R15 | Raymarine

Förbättrad inställning för säker zon

Farligt mål

Farligt mål - LightHouse II R15 | Raymarine

Förbättrad inställning för farligt mål

Målövervakning

Målövervakning- LightHouse II R15 | Raymarine

Inställning av målövervakningszoner

Lista över spårade mål

Lista över spårade mål - LightHouse II R15 | Raymarine

Förbättrad lista över spårade mål