LightHouse II version 15 - Nya funktioner

 

Stöd för Wi-Fi-anslutning till åtkomstpunkt/mobila hotspots

I Lighthouse II version 15 kan Raymarines multifunktionsdisplayer (MFD) med inbyggd Wi-Fi ansluta till Wi-Fi-åtkomstpunkter och mobila hotspots, och kan också fungera som Wi-Fi-åtkomstpunkt för andra enheter, något som möjliggör tillgång till internettjänster för MFD, som t.ex. onlinesökning av programuppdateringar.

MFD kan anslutas till en Wi-Fi-åtkomstpunkt och samtidigt fungera som åtkomstpunkt för andra enheter. Om MFD:n har internetanslutning, kan anslutningen delas med andra enheter med hjälp av Wi-Fi och med andra MFD:er i samma SeaTalkhs-nätverk. Bara en MFD åt gången i samma SeaTalkhs-system kan anslutas till en åtkomstpunkt, alla nätverks-MFD:er delar denna anslutning.

MFD Wi-Fi, åtkomstpunkter och mobila hotspots | Raymarine  

Förbättrade funktioner för SiriusXM Marine Weather

Att använda den uppdaterade mottagaren för SiriusXM SR150 Marine Weather tillsammans med en multifunktionsdisplay med programvaran för Lighthouse II version 15, ger användaren tillgång till ett antal viktiga förbättringar:

SiriusXM yttemperatur med högupplösning | Raymarine

Yttemperatur i kustnära vatten, med högupplösning


 
SiriusXM prognoser för ytvind, med högupplösning | Raymarine

Prognoser för ytvind i kustnära vatten och insjöar, med högupplösning.

SiriusXM våghöjd, med högupplösning | Raymarine

Våghöjd i kustnära vatten, med högupplösning.


 
SiriusXM förbättrar våghöjds- och periodåtergivning i färg | Raymarine

Förbättrade färgalternativ för återgivning av våghöjd och period offshore.


 
SiriusXM prognoser för de stora sjöarna | Raymarine

Nya prognoser för våghöjd, period och riktning i de stora sjöarna.


 
SiriusXM satellitbilder av molnens ovansida | Raymarine

Ytterligare displayalternativ för satellitbilder av molnens ovansida.


 
 

Dessutom möjliggör väderinställningen val av Raymarines vädermottagare (SR6, SR50, SR100 eller SR150), och alternativet med molnens ovansida har tillkommit i menyn för displaygrafik.

Ta reda på mer om SiriusXM Marine Weather
(Endast i USA)


C-MAP by Jeppesen, förbättringar av kartpresentationerna

Förbättringar av hur kartorna från C-Map by Jeppesen presenteras har införts i Lighthouse II version 15, särskilt vad gäller minimala områden och djupskuggning på kartorna, se nedan:

Kartzoom / Förbättrad noggrannhet

R15 Kartzoom / Förbättrad noggrannhet | Raymarine R15 Kartzoom / Förbättrad noggrannhet | Raymarine  

Kartzoom / Förbättrad noggrannhet

R15 Kartzoom / Förbättrad noggrannhet | Raymarine R15 Kartzoom / Förbättrad noggrannhet | Raymarine  

Kartzoom / Förbättrad noggrannhet

R15 Kartzoom / Förbättrad noggrannhet | Raymarine R15 Kartzoom / Förbättrad noggrannhet | Raymarine  

Peka för att se noggrannheten i version 14.

Ta reda på mer om kartor från C-MAP by Jeppesen


RMK-9, uppdateringar av programvaran för fjärrknappsats

I version 15 av programvaran för LightHouse II finns en uppdaterad programvarurevidering för Raymarines RMK-9 knappsats, som ersätter tidigare RMK-9 programvaruversioner. Versionen  bibehåller kompatibiliteten med programvaran för MFD version 15 och ger förbättrad larmfunktion för att stämma med MFD:n.

Även om MFD-programvaran version 15 är kompatibel med tidigare versioner av programvaran för RMK-9 i alla multifunktionsdisplayer i a-, c-, e-, eS- och gS-serierna, rekommenderar Raymarine att RMK-9 uppgraderas för att stämma med version 15 av MFD-programvaran.

Du hittar mer om RMK-9 knappsats här

RMK-9, uppdateringar av programvaran för fjärrknappsats | Raymarine  

Utökat språkstöd: Indonesiska, lettiska, litauiska och thai

Med LightHouse II version 15 av programvaran har valmöjligheterna för språk utökats till 33, med tillägg av indonesiska, lettiska, litauiska och thai.

Språkval finns på startsidan, välj Anpassa > Språkalternativ. När ett språk valts används samma språk på alla MFD:er i SeaTalkhs och SeaTalkng, samt alla kompatibla instrument på SeaTalkng.

 • Engelska (USA)
 • Engelska (Storbritannien)
 • Arabiska
 • Bulgariska
 • Kinesiska (förenklad)
 • Kinesiska (traditionell)
 • Kroatiska
 • Tjeckiska
 • Danska
 • Nederländska
 
 • Finska
 • Franska
 • Tyska
 • Grekiska
 • Hebreiska
 • Indonesiska NYTT
 • Italienska
 • Japanska
 • Koreanska
 • Lettiska NYTT
 
 • Litauiska NYTT
 • Malay (Bahasa)
 • Norska
 • Polska
 • Portugisiska (Brasilien)
 • Ryska
 • Slovenska
 • Spanska
 • Svenska
 • Thai NYTT
 • Turkiska