Uppgradera Raymarines multifunktionsdisplayer via Wi-Fi

Anslut till en Wi-Fi-åtkomstpunkt/mobil hotspot

Raymarines multifunktionsdisplayer med Wi-Fi kan anslutas till Internet via en Wi-Fi-åtkomstpunkt eller mobil hotspot.

I Wi-Fi-menyn: (Startskärmen > Inställningar > Trådlösa anslutningar > Wi-Fi)

1. Välj Wi-Fi-nätverk

Multifunktionsdisplayen söker nu och visar en lista över alla Wi-Fi-nätverk inom räckhåll. Listan visar starkaste signal först och svagaste sist.

Välj Wi-Fi-nätverk | Raymarine by FLIR  
 

2. Välj nätverk

Välj det nätverk du vill ansluta till. Nätverksuppgifterna  visas.

Välj Wi-Fi-nätverk | Raymarine by FLIR  
 

3. Välj anslut

Multifunktionsdisplayen försöker nu ansluta till valt nätverk.

Vid anslutning till ett säkert nätverk (känns igen på låssymbolen) visas skärmtangentbordet så att du kan skriva in lösenordet för nätverket.

När anslutning är klar sparas inloggningsuppgifterna av systemet och finns kvar på multifunktionsdisplayer med nätverksfunktion.

Anslut till nätverk | Raymarine by FLIR  
 

Använd din multifunktionsdisplay för att leta efter programuppdateringar online

När din multifunktionsdisplay är ansluten till en åtkomstpunkt som har internetanslutning kan multifunktionsdisplayen söka på nätet efter tillgängliga programuppdateringar till dina Raymarine-produkter.

Anm.: För att söka programuppdateringar till anslutna SeaTalkng®-produkter måste du använda Data Master-multifunktionsdisplayen.

Från Underhållsmenyn: (Startsida > Inställningar > Underhåll)

1. Välj Hitta uppdateringar online.

Multifunktionsdisplayen försöker nu etablera en internetanslutning. Följ anvisningarna på skärmen.

 

2. Anslut.

När anslutningen är upprättad letar multifunktionsdisplayen efter nya programuppdateringar för dina Raymarine-produkter.

 

3. Välj uppdateringar.

Välj de programuppdateringar du vill ladda ned.

Anm.:

  • Programfiler laddas ned till intern lagring eller till ett MicroSD-kort beroende på hur mycket ledigt utrymme som finns.
  • Programuppdateringsfilerna raderas när uppdateringen är klar.
 
Sök uppdateringar | Raymarine by FLIR  
 

4. Välj ladda ned och installera

Programvaran laddas nu ned till din multifunktionsdisplay och installeras i de valda produkterna.

Ladda ned och installera | Raymarine by FLIR