Marin elektronik för räddningstjänsten | Raymarine – A Brand by FLIR

Lösningar för sjöräddningen och brottsbekämpande myndigheter


Marina elektroniksystem från FLIR och Raymarine är så mycket mer än bara mörkerseende och navigering. Våra lösningar tillför så mycket mer prestanda för att du ska kunna se och klara av mer ute på uppdrag. Elektroniken, som är robust, kraftfull och lättanvänd, tillför förbättrad säkerhet och trygghet, medvetenhet och anslutningsbarhet så att varje uppdrag ska kunna lyckas.

MARIN ELEKTRONIK FÖR RÄDDNINGSTJÄNST

OPERATIVSYSTEMET LIGHTHOUSE FÖR RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Raymarines operativsystem LightHouse är det kraftfulla men enkla användargränssnitt som används på alla multifunktionsdisplayer. Lätt som en smartphone. Operativsystemet LightHouse använder sig av ett intuitivt app-baserat gränssnitt liknande det som används för vanliga mobila enheter. Peka bara på appen från multifunktionsdisplayens startskärm så får du direkt tillgång till din information.

Operativsystemet LightHouse stödjer användarprofiler som kan anpassas var för sig, så att enskilda användare kan spara sina preferenser för layout och inställningar, och direkt använda dem när de är i tjänst. Systemadministratörer kan också välja att knyta alla användare till en standardprofil för att säkerställa enhetlighet.

TA REDA PÅ MER OM LIGHTHOUSE