A whole lotta shakin’ going on …

Tuesday, December 10, 2019

Vår rundtur på Raymarine’s miljötestcenter fortsätter med ett besök i ”Salt Mist Room”, ”Hot Room” och ”Shaker Room”. I det sista av dessa genomgår produkterna stöt- och vibrationstester.

Vibration är den dolda fienden för både elektronik och mekaniska strukturer. Konstanta skakningar över ett frekvensintervall kan lossa fästen, leda till materialutmattning i kablar och utrustningshaverier. NASA:s James Webb-teleskopi, som ursprungligen skulle skjutits upp i rymden under 2011, står fortfarande på marken och det beror delvis på att vibrations- och akustiktesterna underkänts mer än en gång.

Självklart är vibrationstester inbyggda i de strikta rutinerna på Raymarines miljötestcenter. Normalt sett sträcker sig dock Raymarine process långt utöver standardtesterna enligt IEC 60945. Det är i det lämpligt benämnda ”Shaker Room” som vertikala och horisontella skakfunktioner utför svept sinus- och uppehållstest (swept sine och dwell) på en sinusvibration i ett brett frekvensintervall. Om resonans påträffas under svepet uppehåller sig testet vid denna frekvens i två timmar för att söka efter utmattningsskador.

Raymarine - Test Centre

Standardtestet är 5–100Hz, men Raymarine pressar det till 600Hz och utför stöt- och slumpmässiga vibrationstester utifrån faktiska vibrationsdata från kundernas båtar.

När produkterna hamnar i ”Shaker Room” har de redan utstått en rejäl hantering. Testet börjar med värmekammare och ”Wet Room” och inkluderar kontinuerlig högtryckssprayning med vatten för att sedan lämna produkterna i en fuktig miljö hela dagen: men testet av vatteninträngning har bara börjat.

Därefter exponerar ”Salt Mist Room” produkterna för saltspray i två timmar: de lämnas sedan i sju dagar i en varm, fuktig miljö och processen upprepas fyra gånger, vilket innebär att testet totalt pågår i 28 dagar. Detta kompletteras med ytterligare ett tufft 28-dagarstest i en varm, fuktig, salthaltig miljö för att utvärdera olika potentiella felmekanismer. Under det första testet kan salt och vatten orsaka beläggningar som leder till bubblor eller färgavfall. Det andra testet undersöker uppbyggnaden av saltkristaller som kan få plast att spricka.

...och inte ens det är nog. Efterföljande IPX7-tester avgör produktens tålighet vid nedsänkning på ett angivet djup under en angiven tidsperiod. Dopptankarna används också för att prestanda hos ekolodets givare under testprogrammet.

Och sedan skruvar testcentret bokstavligen upp värmen. Produkterna placeras i ”Hot Room”, som håller 55 °C, för livslängdstestning. Det betyder att de kan finnas där i månader! Ett infrarött test simulerar solljuset mitt på dagen för att säkerställa att skärmarna inte blir svarta och att solljuset inte skadar dem, t.ex. solfläckar eller skadad film i skärmen.

Och inte ens efter allt detta är produkterna färdigtestade enligt Raymarines standard …